Богословие

This category contains 84 posts

Насоките за християнската апология според Ориген и основните принципи на съвременната Християнска апологетика

„Ориген е този… който царствено установява стандартите за християнска апологетика“[1] (Дейвид Б. Харт) Има още

Кръвта на мъчениците – семе за разпространение на християнството

Въпросът за преследването на християнството е основна тема в съчинението „Апология на християнството“– най-известното произведение на древния християнски апологет Тертулиан. Творбата е отправена до римските държавници и се отнася до гоненията на християните. Християните са осъждани само по частни доноси, без да се извършва специално разследване и без да им се предостави възможност да се защитят чрез адвокати и по този начин да покажат своята невинност. Те са преследвани заради своята вяра. Римските държавници изпитват омраза към християнството, без да го познават. Затова Тертулиан се стреми да ги запознае със същността на християнството и по този начин да покаже несъстоятелността на отправените към него обвинения. Има още

Реклама

„Несъвместимостта“ между религия и наука: скорошният отглас от един популярен мит

Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа“ (Алберт Айнщайн) Има още

Креационизмът – опит за сциентификация на истините на Откровението

„Сътворението е един напълно уникален акт на Бога на Писанието. Философията и науката не знаят нищо за него. Ето защо не може да съществува такова нещо като „наука за сътворението“[1] (отец Патрик Риърдън) Има още

Източните отци на Църквата за вярата и научното познание

Светските знания не са безполезни за душите… Ако сме разумни, вземайки това, което ни е близко и сродно на истината, ще отминем другото. И както когато берем розов цвят, избягваме бодлите, така нека се възползваме от ценното в тези текстове, пазейки се от вредното[1] (св. Василий Велики) Има още

Основата на познанието

Божията слава е живият човек[1] (св. Ириней Лионски)

Разумът е призван към възрастване, към действие, а не за сън и смърт[2] (отец Георги Флоровски) Има още

Хармонията между разумното и верово познание според архим. Евтимий Сапунджиев

Във връзка с провелата се на 31.10.2018 г. конференция в памет на бележития български богослов архим. Евтимий (Сапунджиев), публикуваме в сайта нашия доклад, озаглавен „Хармонията между разумното и верово познание според проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев“ Има още

Проф. Иван Панчовски като християнски апологет

В историята на богословската мисъл у нас проф. Иван Панчовски († 1987) е останал със своята преподавателска и творческа дейност в областта на Нравственото богословие. По-слабо е известен неговият интерес и творчество в областта на Християнската апологетика, към която, първоначално, в своята младост, той се ориентира. Апологетиката е неговият първи избор и той твори и в трите ѝ подраздела (апология на вярата, апология на религията и апология на християнството), така, както са зададени от проф. архим. Евтимий Сапунджиев († 1943)[1]. И само неуспехът в реализирането на желанието му за развитие в тази насока, заедно с отворилата се възможност в областта на Нравственото богословие през 1944 г., го карат да промени своя творчески път. Има още

Религията на Разума (Библейски основи за отношението между вяра и разум)

Чрез вяра проумяваме“ (Евр. 11:3) Има още

Иконата – прозорец към Бога

   „Който е видял Мене, видял е Отец“ (Йоан 14:9) Има още

Присъединете се към 33 други абонати

Архив

За контакт с мен

nakata.sf.bg@abv.bg

Псалтир 113:9

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.