Вяра и наука

This category contains 34 posts

Вярата и науката – същност, методи, обхват*

Автор: Атанас Ваташки

Вярата и науката – същност, методи, обхват*

“Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа“[1] (Алберт Айнщайн) Има още

Advertisements

Римокатолическата църква и учените – Галилео Галилей (III част)*


Автор: Атанас Ваташки Има още

Чудесата и природният ред*

Чудесата са важен елемент от Християнската религия и същевременно един от пунктовете, където тя най-често е атакувана[1]. Има още

Теистичната еволюция – път за помирение между религия и еволюция?*

Автор: Атанас Ваташки Има още

Цел и значение на книга Битие (или научна книга ли е Битие?)*

Автор: Атанас Ваташки

Едва ли е нужно да се коментира подробно това, че въпросът с тълкуването на книга Битие е един от централните въпроси за отношенията между науката и религията. Това е една от най-превратно разбираните части от Библията, в резултат на което последствията за влошаването на отношенията между вярата и науката са сериозни. За мнозина Битие представя една различна картина за историята на света от тази, която ни представя съвременната наука. За тях съществува сериозен антагонизъм между двете представи и те са принудени да избират между едното или другото[1]. Има ли обаче възможност да се наблюдава хармония между тях, и то по ненасилствен и за двете начин, без да се правят измислени компромиси? Това ще се опитам да разбера, хвърляйки поглед към книга Битие и най-вече първите й три глави. Има още

Римокатолическата църква и учените – Джордано Бруно (II част)*

Автор: Атанас Ваташки

Към първа част

Джордано Бруно (1548-1600)

“Има един Дух във всички неща и нито едно тяло не е толкова малко, че да не съдържа част от Божествената субстанция, която го одушевява“[1]

Има още

Римокатолическата църква и учените – Николай Коперник (I част)*

Автор: Атанас Ваташки

Николай Коперник (1473-1543)

“Да опознаваме великолепните творения на Бога, да проумяваме Неговата мъдрост, величие и сила, да се наслаждаваме на Неговите чудесно действащи закони – със сигурност това са достойни начини за преклонение пред Всемогъщия Бог, за Когото невежеството не би могло да бъде по-приемливо от знанието“[1]

Има още

Демитологизация на света*

Автор: Атанас Ваташки

Твърде елементарна е представата за развитието на науката, според която е достатъчен единствено остър и проницателен ум. Има още

Вярата и науката – противопоставяне или синергия

Автор: Атанас Ваташки

Вярата и науката – противопоставяне или синергия* Има още

Еволюция и сътворение. Битие 1 и 2 – контекст и богословско значение

408442_2081432413876_933898299_nОт Атанас Ваташки

1. Увод

В днешно време е популярно да се говори за някакъв конфликт между науката и вярата. В този, бих казал, измислен конфликт, науката се представя като оръдие на прогреса, на знанието, а вярата като символ на изостаналост, назадничавост, на мрак. Същевременно еволюционната теория на Дарвин за произхода на видовете , която се приема масово като научна истина, се представя като едва ли не основен символ на науката, която „побеждава” „религиозните суеверия”, която, твърди се, противостои на вярата в сътворението – тоест учението, че Бог е създал света. Християнската вяра, твърди се, подкрепя възгледи за възникването на света и човека, които отдавна са отречени от науката, а книгата на юдеите и християните – книга Битие, е пълна с митове и легенди. От друга страна мнозина християни приемат еволюцията за достоверен възглед, по отношение на възникването на животинския свят и човека. Те смятат, че еволюцията е едновременно достоверна от научна гледна точка и в съгласие с Божественото откровение. Във връзка с гореказаното се питам се наистина ли вярата има противонаучни твърдения? Наистина ли вярата и науката са несъвместими и антагонистични? Какво роля в познието има вярата (или религията) и каква науката? Имат ли граници и какви са те? В основната книга на Библията, разказваща за сътворението на света – книга Битие, наистина ли има противонаучни тези и какво е нейната цел? И каква трябва да е позицията на християнина по дебата „Сътворение и/или еволюция” Върху тези въпроси ще се опитам да помисля, разбира се, изказвайки личното си мнение. Има още

Join 29 other followers

Архив

За контакт с мен

nakata.sf.bg@abv.bg

Псалтир 113:9

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.