Лични

This category contains 70 posts

Насоките за християнската апология според Ориген и основните принципи на съвременната Християнска апологетика

„Ориген е този… който царствено установява стандартите за християнска апологетика“[1] (Дейвид Б. Харт) Има още

Някои размисли за новия статут на „Св. София“

„Целият свят е храм на Бога“ (Ориген, Против Целз, VII, 44) Има още

Задължителното вероучение и мисията на Църквата

Периодично в общественото пространство се разгаря въпроса за религиозното обучение в държавните училища. То е една от основните каузи, с които Българската Православна Църква се е заела в последните няколко десетилетия и се счита от нейни представители като важен фактор, който ще укрепи учениците в знанието им за религията, ценностите и културата на нашия народ[1]. Дали обаче следва точно по този начин Църквата да желае постигането на тези цели, дали всички от тях са нейно задължение и въобще съществуват ли основания (извън тези на невярващите хора), против този модел на задължително държавно вероучение? Има още

Реклама

Храмове от камъни и храмове на Духа

Има още

Буря в чаша вода

Има още

Кръвта на мъчениците – семе за разпространение на християнството

Въпросът за преследването на християнството е основна тема в съчинението „Апология на християнството“– най-известното произведение на древния християнски апологет Тертулиан. Творбата е отправена до римските държавници и се отнася до гоненията на християните. Християните са осъждани само по частни доноси, без да се извършва специално разследване и без да им се предостави възможност да се защитят чрез адвокати и по този начин да покажат своята невинност. Те са преследвани заради своята вяра. Римските държавници изпитват омраза към християнството, без да го познават. Затова Тертулиан се стреми да ги запознае със същността на християнството и по този начин да покаже несъстоятелността на отправените към него обвинения. Има още

„Несъвместимостта“ между религия и наука: скорошният отглас от един популярен мит

Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа“ (Алберт Айнщайн) Има още

Креационизмът – опит за сциентификация на истините на Откровението

„Сътворението е един напълно уникален акт на Бога на Писанието. Философията и науката не знаят нищо за него. Ето защо не може да съществува такова нещо като „наука за сътворението“[1] (отец Патрик Риърдън) Има още

Източните отци на Църквата за вярата и научното познание

Светските знания не са безполезни за душите… Ако сме разумни, вземайки това, което ни е близко и сродно на истината, ще отминем другото. И както когато берем розов цвят, избягваме бодлите, така нека се възползваме от ценното в тези текстове, пазейки се от вредното[1] (св. Василий Велики) Има още

Основата на познанието

Божията слава е живият човек[1] (св. Ириней Лионски)

Разумът е призван към възрастване, към действие, а не за сън и смърт[2] (отец Георги Флоровски) Има още

Присъединете се към 33 други абонати

Архив

За контакт с мен

nakata.sf.bg@abv.bg

Псалтир 113:9

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.